Terapevtsko jahanje

Jahanje in uporaba konja v terapevtskem procesu sta razširjena po celem svetu. Vse več je združenj in organizacij povezanih ali celo osnovanih na terapevtskem jahanju. Razumljivo je, da je pri tem potrebna široka paleta strokovnih znanj in velik posluh za potrebe ljudi, ki so v terapijo s konji vključeni.

Terapevtsko jahanje je v prvi vrsti prijetno doživetje za vse sodelujoče, pri katerem se ustvari odnos med človekom in konjem. Pozitivno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije ter na dinamično zdravljenje, usmerjeno na celotnega človeka, telo, dušo in duha. Cilj ni le odpravljanje ali zmanjševanje bolezni ter motenj, ampak tudi razvoj mnogih človekovih potencialov, samouresničenja, socialnosti in humanega odnosa. Terapija s pomočjo konja postaja v svetu vse bolj prepoznavna in priznana metoda v okviru medicinske in psihosocialne rehabilitacije ter tudi v pedagoškem procesu. Pojem terapevtsko jahanje je splošen pojem, ki zajema štiri različna področja in posledično pet vej, katerim je skupni medij konj. Vsaka od vej terapevtskega jahanja skuša preko konja doseči popolnoma svoj, predvsem pa pozitiven učinek na njegovega »uporabnika« in se čimbolj približati želenemu, začrtanemu cilju.

V Konjeniškem klubu Strmol izvajamo hipoterapijo – fizioterapijo s pomočjo konja in psihoterapevtsko jahanje – psihoterapija s pomočjo konja. Vključitev osebe v terapevtsko jahanje je zahtevno. Za vse informacije in predhodni posvet s strokovnimi delavci v klubu nas pokličite ali pišite na naš elektronski naslov.