Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega – OK okusi

Prijavitelj projekta:

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

  • Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
  • Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
  • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
  • Konjeniški klub Strmol, Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec
  • KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE z.o.o., Obrtniška ulica 2, 3240 ŠMARJE PRI Jelšah

Namen projekta:

Z izvedbo operacije vplivamo na vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev, razvijamo in povezujemo nove produkte ter dvigujemo raven znanja udeležencev. Zaradi potrebe po lokalni samooskrbi, vedno večjem zavedanju prebivalstva o prednostih nakupa lokalanih produktov, vedno večjem številu prireditev in dogodkov (tržnice, sejmi, kulinarični dogodki,…) in vedno večji prepoznavnosti in obiskanosti le-teh, je nujna zagotovitev osnovnih pogojev za trženje in predstavitev lokalnih produktov in storitev. Potrebna je posodobitev obstoječe dotrajane opreme z nakupom nove, s ciljem zagotoviti podporo razvoju lokalne ponudbe, kar vpliva pozitivno na prepoznavnost in obiskanost.

Cilji projekta

1. Izboljšanje možnosti za predstavitev in trženje ponudbe lokalnih izdelkov in storitev: Posodobitev obstoječe dotrajane opreme z nakupom nove, s ciljem zagotoviti podporo trženju lokalne ponudbe in širjenju turistično zanimivih produktov in storitev, ki bodo vplivali pozitivno na prepoznavnost in obiskanost območja. Nova oprema, ki jo predvidevamo v operaciji (stojnice, lesene hiške, oder….), omogoča priložnosti za nadgradnjo obstoječih vsebin kulturnih, trženjskih in kulinaričnih dogodkov na območju LAS.

2. Povečanje prepoznavnosti lokalne ponudbe izdelkov in storitev: Z izvedbo dogodkov vplivamo na večjo prepoznavnost ponudbe lokalnih ponudnikov (Ok kuhna pod gradom, Ok piknik v naravi s konji).

3. Krepitev znanja na področju trženja: Z izvedbo izobraževanj bomo vplivali na višjo raven znanja udeležencev na področju trženja lokalnih produktov.

Rezultati projekta:

  1. izvedena 3 (tri) izobraževanja
  2. nabavljena nova oprema (Občina Rogatec: 6 hišk, 1 oder; Občina Podčetrtek: 20 stojnic, 3 hiške, 10 miz, 20 stolov, Občina Rogaška Slatina: 5 zaprtih prodajnih stojnic, 6 stojnic)
  3. izvedeni (3) trije dogodki s področja kulinarike

SKUPNA VREDNOST: 122.583,61 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 60.000,00 EUR