Oskrba konj

Konjeniški klub Strmol ima na razpolago je 18 boksov za konje, zunanje jahališče, pokriti lonžirni krog, travnato manežo, 2 ločena pašnika, klubske prostore, garderobo s tušem za jahače in spremljevalno infrastrukturo za oskrbo konjev. Oskrba konja in njegov vstop v čredo prinaša tako za klub kot lastnika konja določene obveznosti (negativen IAK test, kotrolo, cepljenje,…), ki jih je predhodno potrebno uskladiti. Če se zanimate za oskrbo konja, Vas vabimo, da pokličete v klub za uskladitev sestanka in pregled konjušnice ter vseh pravic in obveznosti vhlevitve konja.