ORGANI KLUBA

Za pravilno delovanje kluba skrbijo njegovi organi:

Linda Hubat, predsednica kluba

Daša Šeligo, administratorka

Silvo Krivec, član upravnega odbora

Nataša Junkar, članica upravnega odbora

Jasna Žerak, članica upravnega odbora

Maja Zelinac, članica upravnega odbora

Tatjana Volarič Lavrič, članica upravnega odbora

Vojko Berk, član upravnega odbora

Živa Novak, članica upravnega odbora