ORGANI KLUBA

Za pravilno delovanje kluba skrbijo njegovi organi:

Linda Hubat, predsednica kluba

Silvo Krivec, podpredsednik kluba

Daša Šeligo, poslovna sekretarka

Greta Polajžar, blagajničarka


Upravni odbor:

Linda Hubat, članica upravnega odbora

Silvo Krivec, član upravnega odbora

Nataša Junkar, članica upravnega odbora

Maja Zelinac, članica upravnega odbora

Tatjana Volarič Lavrič, članica upravnega odbora

Vojko Berk, član upravnega odbora

Živa Novak, članica upravnega odbora

Suzana Peer Kvas, članica upravnega odbora

Natalija Hormuth, članica upravnega odbora


Nadzorni odbor:

Sandra Erker Haidar, članica nadzornega odbora

Jožica Kitak, članica nadzornega odbora

Vili Bukšek, član nadzornega odbora


Disciplinska komisija:

Zinka Berk, članica disciplinske komisije

Luka Prah, član disciplinske komisije

Rada Paš, članica disciplinske komisije