ORGANI KLUBA

Za pravilno delovanje kluba skrbijo njegovi organi:

Linda Hubat, predsednica kluba

Tadej Lebič, podpredsednik kluba

Daša Šeligo, tajnik

Silvo Krivec, član upravnega odbora

Nataša Junkar, članica upravnega odbora

Lidija Artič Posilović, članica upravnega odbora

Nino Kidrič, član upravnega odbora

Tatjana Volarič Lavrič, članica upravnega odbora

Vojko Berk, član upravnega odbora

Živa Novak, članica upravnega odbora