Hišni red

V Konjeniškem klubu Strmol in njegovi okolici se je potrebno držati hišnega reda in pravil!

Pravila za vse:

 1. Po vsakem druženju s konjem za seboj pospravim in počistim.

 2. Hlev in pripadajoče prostore uporabljam tako, da ne motim drugih konjev in uporabnikov.

 3. V garderobo ne prinašam ali čistim konjske opreme. Čiščenje konjske opreme opravim v kopalnici za konje (kovačnici) ali sedlarni.

 4. Vso opremo, ki je ne potrebujem, pospravim. Opreme ne puščam v hlevu ali okrog njega, tudi med samo ježo.

 5. Če zadnji zapustim prostore, poskrbim, da so luči ugasnjene, da je v času zime ogrevanje ugasnjeno, sedlarna ter vsi ostali prostori urejeni.

 6. Na vsako spremembo v vedenju konj, poškodbo, bolezen ali kakšno drugo nepravilnost nemudoma opozorim lastnika konja, hlevarja ali predsednika kluba.

 7. Ne hranim konjev, ki jih ne jaham in niso v moji lasti, da ne povzročim nemira v hlevu ali celo zdravstvenih težav konjem. Po naporni ježi  lahko nahranim konja z eno merico ovsa, vsa ostala osnovna prehrana (krma, oves) je prepuščena hlevarju oz. dežurnemu.

 8. Svojega konja prosto izpuščam le v ograjene pašnike, izven ograde na zelenicah ga pasem izključno na povodcu, če mi je to dovoljeno.

 9. Terensko jahanje je dovoljeno izključno po dogovorjenih poteh. Jahanje po travnikih in njivah niso dovoljeni, saj bi s tem povzročil škodo lastnikom zemljišč.

 10. Konje je dovoljeno hraniti z jabolki, korenjem in suhim kruhom (izven hlevarjenja oz. dežurstva).

 11. Kovačnico po uporabi očistim, kot tudi umivalnik v kovačnici, ki je edini namenjen za pranje konjeniške opreme.

 12. Prepovedano je kajenje v konjušnici, na seniku in v okolici kluba, kjer bi lahko prišlo do požara.

Pravila za ježo v maneži (tečajniki in samostojni jahači z izpitom J1):

 1. V maneži veljajo pravila KZS Jahač 1 in Jahač 2.  

 2. Če v maneži potekajo tečaji, se pri inštruktorju pozanimam, če smem v maneži samostojno jahati, pri tem pa skrbim za nemoten potek tečaja.

 3. V primeru manj izkušenih jahačev, moram kot izkušen jahač skrbeti za nemoten potek ježe.

 4. Preskakovanje v maneži samostojno na zaprekah višjih od  50 cm ni dovoljeno mladoletnim osebam in jahačem brez Jahač 2 ali tekmovalne licence.

 5. Za sabo v maneži pospravim kavalete in ostale rekvizite.

 6. Konjske fige po ježi poberem iz jahališča in okolice kluba.

 7. Ko pripravljam konja, skrbim za opremo – ne odstavljam sedla in ostale opreme na ročke, kjer bi konj lahko dosegel opremo in jo poškodoval.

 8. Pred in po jahanju preverim ali je vsa oprema funkcionalna in v primeru uničene ali poškodovane opreme obvestim lastnika oz. inštruktorja jahanja.

 9. Pred ježo očistim konja in njegova kopita, kot tudi po sami ježi.

 10. Če konja sedlam/razsedlam v kovačnici, moram za sabo prah, dlake in blato očistiti preden jo zapustim ali nemudoma po tem.

 11. Kište s krtačami med uporabo postavim ob boks, kjer ne moti ostalih. Preden s konjem zapustim boks ali kovačnico, jo pospravim na svoje mesto. To velja tudi za uporabo po jahanju.

 12. Opremo po jahanju očistim in pospravim na svoje mesto (mokre podsedelnice na obešalnik za sušenje, umazane ščitnike umijem in dam na radiator, sedelni pas in stremena očistim blata, umijem brzdo in uzdo obesim, kot je potrebno – čelnik vnaprej).

Pravila za dežurne:

 1. Dežuranje prinaša s sabo določene odgovornosti, katerih se moramo zavedati, za voljo prijetnega bivanja naših konjev.

 2. Dopoldansko dežurstvo traja med 7. in 11. uro, popoldansko dežurstvo med 17. in 21. uro. Tako konjem omogočimo primeren ritem hranjenja in čiščenja.

 3. Dežurni se more držati sprotnih navodil, ki jih dobite od predsednika (glede količine prehrane, spuščanja konjev na pašnike ipd.).

 4. Če so konji na paši čez noč ali čez dan, je dežurni odgovoren, da jih pospremi na pašnik oz. z njega. Pri tem mora paziti ali ima konj na boksu tablico »konj ostane v boksu«, saj v tem primeru ostane v hlevu.

 5. Dežurni očisti bokse in po potrebi doda žagovino, konje nahrani, pospravi konjušnico, uredi klubske prostore (pomete klubske prostore, pomije posodo…). Za sabo ugasne luči, radio, zapre psa in preveri ali so zaklenjena vrata, ki vodijo na senik, vrata za na teraso in obojna vrata v konjušnici.

 6. Pri hranjenju smo pozorni na tablico »konj ne sme jesti kruha/ovsa« in navodilo upoštevamo.