Izobraževalni dogodek “Zame in za mojega konja”

Konjeniški klub Strmol je v soboto, 26. 10. 2020 izvedel izobraževalni dogodek “Zame in za mojega konja”.

Program izobraževanja je vključeval predavanje in praktično delo:
dr. Monika Zadnikar je predstavila hipoterapijo, terapevtsko jahanje in pozitivne učinke konj na uporabnike,
Boris Sušec je predstavil praktično delo s konji,
Natalija Orožim je predstavila prehrano konj od A do Ž,
Veterinarska ambulanta Majšperk je predstavila kako obvladovati kolike pri konjih.
Celodnevni konjeniški dogodek je del aktivnosti projekta RIDE & BIKE II, odobrenega v programu Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.
Organizatorja: Razvojna agencija Sotla v sodelovanju s Konjeniškim klubom Strmol.